Kallelse till 2021 års
ÅRSMÖTE
Söndag 21 mars kl. 17:00

På grund av pandemin är vi tvungna att
hålla årets årsmöte digitalt.

Alla som kan närvara vid sina datorer/plattor eller mobiler
kommer att kallas via e-post. E-posten innehåller en
länk som tar er direkt in i mötet.
Anmäl er medverkat till info@bya-lag.se

Ni som vill närvara men inte har möjlighet digitalt, kan
kontakta styrelsen för vidare info om plats.

Motioner/förslag skickas till styrelsen
senast den 12/3

VÄLKOMNA!

 

 

 

Möteshandlingar